ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل محمد
محمد
24 ساله از تهران
تصویر پروفایل سامان
سامان
34 ساله از تهران
تصویر پروفایل کامیار
کامیار
37 ساله از تهران
تصویر پروفایل سارا
سارا
32 ساله از تهران
تصویر پروفایل پرستو
پرستو
34 ساله از تهران
تصویر پروفایل الی
الی
32 ساله از گنبد کاووس
تصویر پروفایل ساناز
ساناز
24 ساله از بندر عباس
تصویر پروفایل زینب
زینب
34 ساله از رشت
تصویر پروفایل ناهید
ناهید
47 ساله از تبریز
تصویر پروفایل فرهاد
فرهاد
35 ساله از تهران
تصویر پروفایل مهدی
مهدی
38 ساله از کرج
تصویر پروفایل شهاب
شهاب
47 ساله از تهران

سایت اغاز آدرسش چیست؟

آغاز نحوه ادعا و برخورد، نشان دهندۀ آن است که: نه اینان هنوز محبت و ارزش ورود سایت همسریابی آغاز نو را شناخته و نقش و موقعیت آن را در زندگانی فهم کرده.

سایت اغاز آدرسش چیست؟ - اغاز


سایت  همسریابی اغاز

باور بر آغاز نو

لازم به تذکر می باشد که اینان هرگز مدعی نمی باشند که می توانند در همه ابعاد و شرایط و احوال، درک واقعی و تصویری بدون کم و کاست از همسر خویش داشت باشند! چه این کار، حداقل در رابطه با ظرفیت های شناخته نشده فرزند آدمی کاری است دشوار؛ حال اگر نگوییم: غیرممکن! با همه این ها تلاش اینان بر آن است تا در مواقع لازم و ممکن، متکی به زمینه ها، نقطه ها و علائمی از شناخت باشند که اولاً روی دل به نور یگانگی نموده باشد؛ ثانیاً نقاط مبهم، چند پهلو و تاری را که در جهت سیطره و حاکمیت کژ فهمی ها و لاجرم بیگانگی ها و جدایی ها قرار دارند زده و در مسیر تبلور تصویری روشن تر از همسر، طرز تلقی، نظام ارزشی، آرمان ها و غیرۀ او قرار داشته باشند، تا بتوانند اغاز علامات و زمینه ها را در مسیر تفسیر و توجیه احسن رویداد ها به کار گرفته، در امر گسترش محبت تلاش نمایند. چه اینان را باور بر آغاز نو می باشد که: توجیه گری های احسن و دل پذیر، طرز تلقی های کمال بار و رشد دهنده، نتیجه گیری های صبورانه واقع بینانه و پشت کردن به توجیهات غرض آلود ویران گر، طرز تلقی های مفسده انگیز، نتیبه گیری های و هم و سفسطه آمیز، خود محوری ها و مطالبات مسخره و... در امر پرورش روح یگانگی، تولید نرامش دوام دار و گسترش همه جانبه مهرورزی نقشی انکار ناپذیر دارد. نگرشی علوی همسرگرایان خردمند، در پرتو کاوش های دقیق دانشی مردان ارزش باور و انسان شناسان تعالی دقیقه یاب به روشنی دریافته اند که: گوهر هستی و حقیقت وجودشان، از نظر تکوین و کامل و ارزشمند بوده و همان گونه که قبلاً هم اشاره شد عیب و نقص ذاتی و خلقی در او وجود ندارد.

منتها در روند تکامل حیات ممکن است آلودگی های پنداری، گفتاری و یا رفتاری دامن اغاز موجود عشق محور را بگیرد؛ از این رو، در موقع ظهور و بروز آغاز آلودگی ها، به روشنی متوجه اغاز نکته می باشند که: آنی که از وی آلودگی و بدی سر زده و ظاهر شده است ذاتاً بد نبوده است؛ آنی که از وی نارسایی سر بر نموده است، همسریابی آغاز نو ذاتاً و خلقاً نارسا نمی باشد! و آنی که آیینه هوش ربای جانش زنگار گرفته و قدرت تابانیدن نور محبت را ندارد، گناه از خود آیینه نبوده بلکه آغاز نو آلودگی ها به دلایلی بر وی عارض گردیده و اگر همت نموده و تلاش ورزد، به راحتی خواهد توانست نه تنها همه آن ها را از اقلیم جان و حوزۀ زندگانی همسریابی آغاز نو برون ریزد، که خواهد توانست آن ها را به خوبی، رسایی، و زیبایی های نوازش گر بدل نماید! چرا که اساس خلقت او بر محبت بوده و بازگشت به ورود سایت همسریابی آغاز نو از آنجا که همگام و هم جهت و ملایم فطرت او می باشد برایش آسان و پرجاذبه خواهد بود!

نارسایی های  همسریابی آغاز نو

به هر حال باورهایی از جن آنچه آمد باعث خواهند شد تا همسرگرای خردورز در مواقع نادری از ایندست، بجای روی بر تابیدن از همسر و پشت نمودنِِ به مهرورزی و تن دادن به جهنم تنهایی و بیگانگی و ناسازگاری، و بجای تحمل تلخای خفت بار، انگیز و رنجبار، بی مهری و و آلودگی های پنداری، و از زنگارها بی مایگی، از بدی های خود و یا او، از نارسایی های همسریابی آغاز نو و یا او گفتاری و رفتاری خود و یا او روی برگردانیده، کمر همت برای حذف و یا تعویض آن ها به رسایی ها و زیبایی های دل انگیز ببندد.یکی از بدترین مشکل ها در حوزۀ حیات این است که: اصل مهرورزی به شکلی بسیار بد مورد ادعا و جانب داری قرار می گیرد و به گونه بسیار بدتری از حوزۀ شناخت و ارزیابی و گرایشِِ عملی دور می ماند! می کنند که هم عش را می شناسند!

هم توان میدان داری در اغاز میدان گمان اغلب جوانان امنیت برانداز را دارند! آغاز نو در حالی است که عیناً درمی یابیم که با بروز یک حادثه و امر بسیار بی اهمیتی از همسر می رنجند و دلخور می شوند! و یا نسبت به وی ابراز عصبانیت و نفرت می کنند! آغاز نحوه ی ادعا و برخورد، نشان دهندۀ آن است که: نه اینان تا هنوز محبت و ارزش ورود سایت همسریابی آغاز نو را شناخته و نقش و موقعیت آن را در زندگانی فهم کرده اند! و نه هم در جانشان به عنوان بهترین سرمایه ممکن در حیات انسانی و هوش رباترین تجربه، ریشه دوانیده است! چه اگر آغاز نو سرمایه از هستی واقعی و بالفعل برخوردار می شد، فرد اصلاً نمی توانست آن را به پای مسایل بی ارزشِِ دنیای زیست شناسی و اعتباری قربانی کند. یک اصل پذیرفته شده و به عنوان آرمانی ارزش ناپیدا عشق باختن اگر در زندگانی باهمی مورد باور قلبی قرار گیرد، همسریابی آغاز نو با نیرویی که تولید می کند؛ آزادگی که شکوفا می سازد؛ شفافیت و شادابی که پدیدار می نماید و...، می تواند بر همه رویدادهای دل سرد کننده، افسردگی بار و رنبش زایی که روی به سوی جدایی، بیگانگی و تنهایی دارند، و همه را به شکفتن گوهر یگانگی حل نماید.

مطالب مشابه